שנת לידה

מצב משפחתי

איך אתה מגדיר את עצמך

שכונת מגורים

ההכנסה הממוצעת ברוטו למשפחה בישראל היא 18,600₪ לחודש, הכוללת הכנסה מכל מקורות ההכנסה של שני בני הזוג (במידה וגרים יחד), עבודה, פנסיה, קצבאות וכו'. האם הכנסת משק הבית שלך היא

האם יש לך תחושת שייכות לאחת או יותר מהקבוצות הבאות? (ניתן לסמן כמה תשובות)

מספר שנות מגורים בירוחם

האם יש לך ילדים?

גילאי הילדים (גם כאלה שכבר לא גרים בירוחם)

כמה ילדים יש לך בגיל הרך (0-3)
כמה ילדים יש לך בגיל הגן (3-6)
כמה ילדים יש לך בגיל יסודי (א'-ו')
כמה ילדים יש לך בגיל חטיבת ביניים (ז-ח)
כמה ילדים יש לך בגיל תיכון (ט-יב)
כמה ילדים יש לך מעל גיל 18

השכלה

שביעות רצון כללית

באופן כללי באיזו מידה אתה מרוצה מהתחומים הבאים בירוחם? כלל לא מרוצה לא מרוצה מרוצה במידה בינונית מרוצה מרוצה מאוד לא רלוונטי
מגוון אפשרויות המגורים
מערכת החינוך
ניקיון תחזוקה וטיפוח הסביבה
שירותי הרווחה
מערכת הבריאות
שירותי התרבות ופנאי
תחבורה ואפשרויות ניידות
אפשרויות תעסוקה
תחושת ביטחון אישי
המגוון האנושי
החיים בירוחם

ניקיון וסביבה

באיזו מידה אתה מרוצה מהתחומים הבאים בירוחם? כלל לא מרוצה לא מרוצה מרוצה במידה בינונית מרוצה מרוצה מאוד       
רמת הניקיון והתחזוקה בשכונה בה אתה גר
רמת הניקיון ותחזוקה בגינות הציבוריות וגני משחקים
ניקיון הרחובות והמדרכות
רמת התחזוקה של המדרכות
רמת התחזוקה של הכבישים
טיפוח הגינון ברחבי ירוחם
התאורה ברחובות
הטיפול של הרשות בנושא ההדברה (יתושים, זבובים,מקקים,עכברים וחולדות)
אפשרויות מחזור הפסולת
פיקוח עירוני

מערכת החינוך

באופן כללי באיזו מידה אתה מרוצה מהתחומים הבאים בירוחם? בחר את הזרם החינוכי אליו אתה מתייחס כלל לא מרוצה לא מרוצה מרוצה במידה בינונית מרוצה מרוצה מאוד לא רלוונטי
ממגוון המעונות והמטפלות עד גיל 3
מהגן בו נמצא ילדך
מביה"ס בו נמצא ילדך
מבית הספר העל יסודי בו נמצא ילדך
מה מידת שביעות הרצון שלך מכך שילדך לומד מחוץ לירוחם (במידה ויש לך ילד כזה)
במידה והילד שלך זקוק לסיוע לימודי, האם קיים מענה מספק בישוב
מהשירות הפסיכולוגי החינוכי
התשתיות העירוניות העוסקות בהשכלה גבוהה

תרבות ופנאי

באופן כללי באיזו מידה אתה מרוצה מהתחומים הבאים בירוחם? כלל לא מרוצה לא מרוצה מרוצה במידה בינונית מרוצה מרוצה מאוד לא רלוונטי
חוגים ותוכניות העשרה המתאימים למבוגרים
חוגים ותוכניות העשרה לילדים
חוגים ותוכניות העשרה לילדים בגיל הרך
תנועות הנוער
פעילות יחידת הנוער
מתקני הספורט הקיימים בישוב?
אירועי התרבות בישוב?

האם ילדיך משתתפים בחוגים?

במידה ולא סמן את הסיבה

האם ילדך משתתף בתנועת נוער?

באילו אירועי תרבות הרשות המקומית צריכה להשקיע?
סמן את ה-4 החשובים ביותר בעיניך.

במידה ואתה לא משתתף באירועי תרבות בישוב מאיזו סיבה זו: (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)

קהילה

באיזו מידה אתה מסכים עם המשפטים הבאים? כלל לא מסכים לא מסכים מסכים במידה בינונית מסכים מסכים מאוד לא רלוונטי
אני מרגיש שייך לירוחם
אני גאה לספר לאנשים שאני גר בירוחם
הייתי ממליץ לחבר קרוב לעבור לגור בירוחם
יש לי קשר עם מגוון של תושבים מירוחם מקהילות שונות שאינם מגיעים מאותו רקע כמו שלי (תרבות, דת, מוצא וכו')
הייתי רוצה שיהיו לי יותר קשרים עם אנשים מירוחם שהם מקהילות אחרות.
אני נותן אמון בתושבי הישוב
אם תהיה לי בעיה, אנשים בישוב יתגייסו לעזור לי
כתושב יש לי יכולת להשפיע על הנעשה בישוב

אילו הייתי צריך לבחור מחדש מקום מגורים, הייתי

סמן אחד או יותר מהדברים הבאים בהם אתה לוקח חלק?

איך אני מתעדכן על מה שקורה בישוב?

שביעות רצון משירות המועצה

באופן כללי באיזו מידה אתה מרוצה מהתחומים הבאים בירוחם? האם הדירוג נוגע לאגף מסויים? כלל לא מרוצה לא מרוצה מרוצה במידה בינונית מרוצה מרוצה מאוד לא רלוונטי
מיחס עובד המועצה שקיבל את פנייתך
ממקצועיות הטיפול בפנייתך
זמינות האגפים לקבלת קהל
המועצה קשובה לצרכי הציבור

תעסוקה

דרג/י את מידת הסכמתך עם המשפטים הבאים

תעסוקה ואפשרויות תעסוקה כלל לא מסכים לא מסכים מסכים במידה בינונית מסכים מסכים מאוד לא רלוונטי
בירוחם והסביבה יש מגוון משרות שהולמות את כישוריי / השכלתי
אני מרוצה מהתעסוקה שלי
מאוד חשוב לי לגור קרוב למקום העבודה
כיום בזכות התחבורה הציבורית אין לי בעיה לעבוד מחוץ לישוב
בירוחם אפשר לקבל הכוונה תעסוקתית ברמה גבוהה
בירוחם ניתן לקבל הכשרה מקצועית ברמה גבוהה

האם יש תחבורה ציבורית יעילה למקום העבודה שלך, שמאפשרת לך להגיע בזמן / להישאר שעות נוספות

משהו נוסף שחשוב לי להגיד ולא בא לידי ביטוי בסקר

תודה שהקדשת מזמנך לענות על הסקר ובחרת להשפיע על הנעשה בירוחם.
דעתך חשובה לנו!

Please fill up the form correctly.